بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۳

اندوه

. . . زمان ؟ هه نه ! از دست ِ اون هم کاری بر نمیاد . زمان فقط جاهای خالی ِ جدیدتر دُرُست میکنه و حُفره های تا ابد خالی شده رو به عقب و عقب تر هُل میده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: