بایگانی ماهیانه: نوامبر 2021

قطعیت

مرگ قطعی ترین اتفاق ِ زندگی ست.همینقدر بدیهی، همینقدر واضح، همینقدر سهمگین؛ که مغز همواره تلاش ِ عظیمی برای نادیده گرفتنش داره. اما این حتمیت ِ قطعی، کاری به این تلاش ها نداره و از اولین تا آخرین نفس، بی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سه نقطه نوشت: احتضار

هیچ چیز به اندازه ی « احتضار» فلسفه ی احمقانه ی زندگی را روشن نمیکند. حتی مرگ هم به واسطه ی وسعت و عمق و آرامش و غمی که دارد، از روشنگری با این کیفیت، ناتوان است.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

باز هم…

پس از یک حبس ِ طولانی در خود، باز هم اینجام. میدونم نبودن هام بیشتر از بودن ها شده، که خب عجیب نیست.این مدت خیلی نوشتم، خوندم، فیلم دیدم اما اینجا نبودم. اما گزیر و گریزی از نوشتن نیست. نوشتن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: