بایگانی ماهیانه: نوامبر 2010

. . . : . . .

رنج میبریم . همه . بعضی اما بیشتر . گاهی واژه ها رنج میشوند . گاهی واژه هایی که شفافیت ِ صورت ِ برگ و صورت ِ تن بودند ، درد میشوند . گاهی واژه هایی که تن پوش ِ شفاف ِ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ورق بازی با پاییز

  تنهایی ام را بُر میزنم هر ورقی که بیرون بکشی دل ِ تک است . میبینی ؟ همیشه هم آس ، بهترین برگ نیست حتی اگر حاکم باشی و حکم ، حکم ِ تو باشد حتی اگر تمام ِ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترمیم ِ مضحک ِ یک درد

  ساده است . چند ساعت جسمت حسی ندارد . پیش از شنیدن ِ اخرین شماره خوابیده ای ، حتی اگر تمام ِ حرف ها را بشنوی . درد ِ بیست و چند ساله ات را میسپاری به تیغ ِ سرد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طوفان ِ یک قطره

  این خط ها ، در کسری از لحظه سقوط کردند . در شبی که گویی اکنون مقابل چشمانم است . نیزاری خاموش در مقابل . بارانی ان قدر پودر گونه که حتی چراغ های مه شکن ِ خیابان به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: